Kiedy psycholog dziecięcy może pomóc młodemu człowiekowi?

Psycholog dziecięcy to osoba, której pomoc jest ukierunkowana na wszelkie specjalne potrzeby młodego człowieka. Jego zadaniem jest dokładne rozpoznanie, z jakimi problemami boryka się dziecko, a także wprowadzenie skutecznych rozwiązań, adekwatnych do konkretnej sytuacji. W jakich sytuacjach jego pomoc może okazać się niezbędna?

Niepokojące obawy u dziecka

Rodzice są często pierwszymi osobami, które mają szansę zauważyć, ich z ich synem lub córką dzieje się coś nieodpowiedniego. Co jednak można uznać za normalną sytuację, a co za problem, który wymaga interwencji? Bez wątpienia istnieje kilka sygnałów, które zawsze są wskazówką, iż kontakt ze specjalistą jest wskazany.

Należą do nich między innymi nagłe zmiany w zachowaniu dziecka, takie jak zmniejszenie jego aktywności, widoczne u niego poczucie przygnębienia i smutku, a także zniechęcenie. Kolejnym symptomem, że dzieje się coś złego, może być towarzyszący młodemu człowiekowi lęk, zwłaszcza pojawiający się w kontaktach społecznych albo przed pójściem do szkoły. Dziecko może w tym przypadku źle czuć się także z innymi rówieśnikami (spoza szkoły) i mieć trudność z nawiązywaniem relacji z innymi.

Warto zwrócić uwagę, czy syn lub córka nie przejawia nadmiernej agresji w stosunku do innych bądź siebie. Kolejnym częstym problemem, który dotyka już coraz młodszych dzieci, jest nadmierne zaabsorbowanie własnym ciałem, czasem nienawiść do niego, radykalne odchudzanie się oraz niska samoocena.

Sytuacje trudne dla dzieci

Czasami dziecko nie mówi o swoich problemach, a symptomy wskazujące na jego problemy nie są do końca jednoznaczne. Jednak same przeżycia, których doświadcza, mogą być wskazówką do tego, że interwencja specjalisty będzie konieczna.

Warto między innymi zastanowić się nad nią, kiedy w życiu dziecka pojawiły się radykalne zmiany. Mogą być związane z jego życiem szkolnym, na przykład ze zmianą szkoły lub klasy. W szczególności może to być dla dziecka problematyczne, jeśli jednocześnie zmienia miejsce zamieszkania.

Inne przeżycia, które mogą wymagać konsultacji z psychologiem, to przewlekła choroba jednego z członków rodziny lub jego śmierć. Dla dziecka traumatycznym przeżyciem może być również separacja i rozwód rodziców.

Jak pracuje psycholog dziecięcy? Psycholog dziecięcy Gdańsk

Na pierwszym spotkaniu psycholog dziecięcy najpewniej zbierze wywiad z rodzicami, poznając dokładnie sytuację swojego małego pacjenta, jego dotychczasowe doświadczenia czy też choroby, z którymi się borykał. Dopiero na drugim spotkaniu będzie rozmawiał lub bawił się bezpośrednio z dzieckiem, obserwując jego zachowanie i uzupełniając wcześniejsze informacje o własne wnioski.

Na tej podstawie psycholog może wstępnie ocenić, czy nie znajduje się ono na przykład w spektrum autyzmu lub nie ma ADHD i czy nie jest wskazana kompleksowa diagnostyka w takim kierunku. Jeśli jednak tak złożone problemy zostaną wykluczone, dziecko podczas kilku kolejnych sesji przychodzi na porady psychologiczne lub też jest kierowane na długofalową psychoterapię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *